Posem a la disposició dels nostres clients la nostra dilatada i contrastada experiència en la gestió i reclamació de deutes, per a CREDITORS i per a DEUTORS, particulars i empresa.

Coneixem la millor manera de trobar solució als deutes i als impagats.

El nostre èxit i experiència ens avalen.

Calzada Advocats i Associats té l’experiència i el coneixement per aconseguir els millors resultats de recuperació de deute.

La gestió de recobrament o reclamació d’impagats és temptador, però sense les eines i coneixements necessaris es pot veure frustrada la possibilitat de recuperar els seus diners.

Oferim els nostres serveis a autònoms i pymes, propietaris d’immobles, comunitat de propietaris i, fins i tot, a particulars.

 Ha de saber que:

 • Els deutes estan sotmesos a terminis de prescripció.
 • És recomanable iniciar el procés de reclamació a través d’un especialista entre els 6 i 12 mesos des de que es produeix l’impagat.

Disposem d’una metodologia òptima per gestionar els drets de crèdit dels nostres clients:

 1. Segmentem i definim una estratègia segons el tipus de deute i de deutor.
 2. Contactem de manera directa i per diferents vies amb el/s deutor/s.
 3. Negociem el deute per trobar les millors solucions segons la fase de l’impagat.
 4. Informem al client i, conjuntament, decidim.
 5. Valorem la inscripció a registres de morositat.
 6. Valorem la viabilitat del procediment judicial.
 7. Actuem amb ètica i professionalitat.

Els beneficis dels nostres clients:

 • Externalització del servei: Estalvi de temps i diners, per disposar del temps i recursos per incrementar el rendiment de la seva activitat.
 • Gestió ràpida i eficaç: Utilitzem la mediació com a primera via de cobrament. El nostre objectiu és cobrar sense perjudicar la imatge del creditor, preservant la relació comercial present i futura.
 • Increment de tresoreria immediata: Juntament amb l’inici de la gestió extrajudicial, estudiem i gestionem la recuperació de l’IVA de les factures incobrades.
 • Cost 0: Estem convençuts de l’èxit de la nostra gestió. La gestió extrajudicial no requereix provisió de fons i nosaltres no cobrem si el nostre client no cobra.

Calzada Advocats i Associats  dona la oportunitat als seus clients de trobar solucions pel pagament d’un deute.

Busquem CANCEL·LAR els deutes i ALLIBERAR als nostre clients de les seves obligacions, posar fi a la situació d’angoixa i incertesa que provoca no poder afrontar els seus deutes i evitar les conseqüències dramàtiques que comporta, per poder tornar a començar.

Arrel de les successives crisis econòmiques particulars i autònoms s’han sobreendeutat i han acumulat deutes que MAI podran pagar.

La LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT és un instrument legal molt important i la nostra missió és ajudar a canviar la vida de les persones que s’hi poden acollir.

D’acord amb els valors i metodologia de Calzada Advocats tractem cada assumpte de manera personalitzada i CONFIDENCIAL.

 • NEGOCIACIÓ i MEDIACIÓ
 • REGISTRES DE MOROSITAT
 • DACIÓ EN PAGAMENT
 • CLÀUSULES ABUSIVES
 • SEGONA OPORTUNITAT!

Demani informació i ens posarem a treballar de manera conjunta.

Contacte