DENTIX: ACCIONS LEGALS PER TRACTAMENTS INACABATS. Què faig?

Els establiments de les clíniques pertanyents a el Grup Dentix es troben tancats des del passat 13 de novembre de 2020, deixant a més de 100.000 pacients amb els tractaments inacabats. El passat 25 de novembre el jutjat mercantil nº 2 de Madrid declara el concurs de creditors voluntari de el grup Dentix, en “estat...

Els autònoms, indefensos davant els embargaments bancaris per deutes dels seus negocis

La Unió Professional de Treballadors Autònoms (UPTA), ha denunciat el desemparamentjudicial que estan sofrint milers d’autònoms enfront de les entitats bancàries, que estanembargant quantitats que per llei haurien de ser inembargables, en correspondre almínim de les seves rendes de treball. En la situació actual de crisi econòmica i cessament d’activitat, molts autònoms es veuenincapaços d’afrontar...Continue reading