DENTIX: ACCIONS LEGALS PER TRACTAMENTS INACABATS. Què faig?

Els establiments de les clíniques pertanyents a el Grup Dentix es troben tancats des del passat 13 de novembre de 2020, deixant a més de 100.000 pacients amb els tractaments inacabats.

El passat 25 de novembre el jutjat mercantil nº 2 de Madrid declara el concurs de creditors voluntari de el grup Dentix, en “estat d’insolvència”.

Es calcula que hi ha més de 100.000 pacients afectats pel tancament de les clíniques. Per ells, el Ministeri de Consum ha mostrat la seva disposició per emprendre accions legals.

Els usuaris de Dentix tenen dret, per una part, a exigir la continuïtat en la prestació dels tractaments o, en el seu defecte, la resolució del contracte per incompliment parcial o defectuós.

Tot i que els afectats poden comunicar el seu deute a l’administrador concursal abans de el 4 de gener de 2021, la via de reclamació per als particulars afectats es preveu diferent si es pretén obtenir un resultat satisfactori.

Són diversos i de diferent tipus els tràmits i gestions que els afectats han de realitzar el més aviat possible.

1) En relació als Crèdits vinculats, han d’iniciar-se les accions pertinents amb les entitats bancàries per sol·licitar la suspensió del cobrament de les quotes o la recuperació dels imports abonats pels serveis no prestats.

2) Quant a Dentix, cal exigir-li el compliment del contracte o bé la devolució dels imports abonats pels serveis prestats o la devolució de les quotes pagades; per la qual cosa el termini per fer-ho no és il·limitat.

A més, la reclamació judicial, en alguns casos, podrà interposar-se també contra l’entitat financera i contra la companyia asseguradora.

Sense perjudici de l’anterior, el més preocupant és la situació d’incertesa i les molèsties i riscos per la salut dels afectats pel tancament de Dentix com resultat d’una negligència mèdica.

Són abundants els casos en què deixar els tractaments sense finalitzar implica una perillositat que deriva, o pot derivar, en un dany pel pacient, la qual cosa dona dret a sol·licitar una indemnització contra Dentix i també contra la companyia asseguradora.

Per això, serà fonamental acreditar tant el dany causat com la relació de causalitat.

 

 

Si vostè és un dels afectats, vol conèixer les vies de reclamacions existents i desitja iniciar els tràmits i gestions per no resultar perjudicat pel tancament de Dentix, posi’s en contacte amb el nostre despatx i concertarem una visita per analitzar el seu cas concret i l’informarem sobre les passes a seguir.

info@calzadaadvocats.com

622485660